Hoppa till innehåll

BRF Mården

Rävpasset

Altan / Uteplats

Altan

På lägenheternas baksida finns möjlighet att bygga en altan, på marknivå. Altanen får sträcka sig lika långt ut som de plank som avskiljer tomterna. Något bygglov behövs inte för denna åtgärd.

Uteplats

Vid de hus där häckar är planterade i linje med planken, som avgränsar lägenheterna, och utåt cirka 5 meter blir ytan mellan häckarna ca 25 m2. Denna yta ingår i
upplåtelsen. Resten av marken utanför får man i samförstånd med grannar använda till vad som är relevant för en trädgård utan att begränsa framkomlighet vad gäller att transportera
gräsklippare, skottkärra, cykel mm från och till de olika lägenheterna. Motsvarande ytor gäller lägenheter där det inte planterats häckar på samma sätt.

Inglasad altan / Altantak

Vid önskemål om att bygga inglasad altan, eller sätta upp altantak, behöver medlemmen själv undersöka om bygglov krävs från kommunen. Dessa byggnationer behöver även godkännande av styrelsen då exempelvis inglasad altan ska byggas enligt någon av de ritningar som tidigare medlemmar använt.

Vattenutkastare

Medlem får inte dra vattenledningar inifrån till baksidan/framsidan av bostaden för att där ha vattenutkastare. Av tidigare erfarenhet innebär det ofta läckage och en mycket svår gränsdragning för ansvar mellan medlem och förening. (Beslut från styrelsemöte 29/8-2023)