Hoppa till innehåll

BRF Mården

Rävpasset

Stamrust

BRF Mården genomför löpande stamrust i samtliga lägenheter. Detta vid tillfälle då medlem renoverar badrum och/eller kök. Gällande stamrustpolicy presenteras:

BRF MÅRDEN 2015-11-21

Regler gällande renovering innan ev. kommande stamrust

Vid renovering av kök, badrum, toalett eller tvättstuga. Be aktuell rörmokare alltid ta kontakt med
någon i styrelsen innan arbete påbörjas.
Den ekonomiska fördelningen är följande:

● Föreningen betalar:

Enbart jobb som utförs av auktoriserad rörmokare. Det går inte att genomföra jobb själv och
begära ersättning för detta.
● Demontering och bortforsling av gamla rör.
● Inköp och montering nya vattenledningar, tillhörande delar och avloppsrör samt
tillhörande delar till dessa.
● Eventuell bilning för gamla och nya avloppsrör.
● Öppning och återställning innertak samt slits gäst-WC. Det krävs ingrepp i tak och slits på
gäst-WC eftersom avloppsledningarna till badrum går där.
● Vid eventuell rördragning utanpå vägg står föreningen för material och arbetskostnad för
detta.
● Montering och inköp av inspektionslucka i gäst-WC. I monteringskostnaden ingår
borttagning av befintlig WC-stol sam återmontering av denna.

● Medlemmen betalar:

Tätskikt måste utföras av auktoriserad hantverkare. För att föreningens försäkring ska kunna vara
gällande vid garantiärende måste detta vara utfört på korrekt sätt. Utför medlemmen detta på eget
bevåg STÅR MEDLEMMEN FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ! Medlemmen har
bevisbörda att uppvisa ett korrekt jobb utfört av behörig hantverkare.

● Kostnad för servicebil hantverkare.
● Rivning av väggar och tak samt bortforsling av material.
● Uppsättning av nya väggar.
● Montering och produkter för tätskikt inklusive eventuell flytspackling.
● Montering av väggmatta eller kakel.
● Samtliga produkter utanför ytskikt, dvs blandare, fästen för blandare, WC, dusch och möbler.

För entreprenör

  • Separat fakturering

Om entreprenören gör arbete både åt medlem och föreningen ska dessa arbeten faktureras separat. Stamrustarbetet till föreningen på en faktura och resterande arbete till medlem på en faktura.

  • Specifikation

På fakturan behöver det framgå vilka stammar som är bytta. Det behöver vara så tydligt att annat företag kan ta vid och fortsätta stamrustarbetet flera år senare.

  • Inget merarbete

Föreningen betalar inte för flytt av brunn, toalett, avlopp eller liknande. Det är i så fall en kostnad som medlemmen får ta.

  • Offert före

Styrelsen behöver få i fastpris eller ungefärligt pris innan arbetet får påbörjas.