Hoppa till innehåll

BRF Mården

Rävpasset

Blockchefer

Blockchef – en viktig uppgift i Brf. Mården.

Styrelsen har blockchefen till sin hjälp i arbetet inom Brf. Mården.

Blockchefen har följande uppgifter:

  • Kontakt mellan medlem och styrelsen

Ta emot och vidarerapportera till styrelsen alla förslag/idéer till förbättringar och även framföra ev anmärkningar från medlemmar i det egna blocket. Allt detta i syfte att få en bra fungerande förening. Vid föreningsstämman, blockchefsträffar och ev andra sammankomster med t ex styrelsen är det blockchefens sak att samordna och framföra blockets önskemål och intressen av gemensam art.

  • Samordna gemensamma aktiviteter

Leda och ta initiativ till gemensamma aktiviteter som städning och snöskottning inom blockets ansvarsområde. Blockchefen är den som ansvarar för att gemensamma beslut genomförs.

  • Ansvarsområden

Blockchefen har ansvar att informera nyinflyttade om husets ansvarsområde.

  • Valberedning

Blockcheferna ingår i valberedningen och har därmed uppgift att föreslå vilka som ska sitta i styrelsen inför årsstämman

  • Blockchefsbyte

Byte av blockchef sker på årsstämman. Vid blockchefsbyte är det viktigt med överlämning av information. Alla har ansvar att vara blockchef utifrån ett rullande schema.

Blockchefer 2023

2D

4D

6F

8C Sammankallande

10F

12C

14B

16E

18F Sammankallande

20A