Hoppa till innehåll

BRF Mården

Rävpasset

Parkering & Garage

Vi strävar efter att hålla området bilfritt. Om det är nödvändigt att köra in på området så är det bilföraren som har ansvaret för att inga olyckor inträffar.

Garage / Parkeringsplats

Vi har inom föreningen en garageplats med tillhörande parkeringsplats utanför garaget för varje medlemslägenhet.

Vår uppmaning är att samtliga medlemmar i första hand ställer in sin bil i garaget för att på så vis alltid ha en ledig plats utanför sitt eget garage. Har man dessutom fler än en bil, är det än mer viktigt att man ställer den ena i garaget och den andra utanför.

Parkeringsplatsen får inte användas för biltvätt eller som uppställningsplats för släpvagnar, båtvagnar, husvagnar/husbilar eller bilar som ej används. Vintertid är det extra viktigt att ställa bilen i garaget för att underlätta snöröjningen.

Gästparkeringar

Tyvärr finns det inte några officiella gästparkeringar inom vårt område, vilket kan göra det svårt vid besök.  Försök att hålla er till de egna platserna utanför ert eget garage i möjligaste mån. Vid större besök, kalas eller fester, kan det naturligtvis förekomma att andra står på just din plats. Vet ni med er att det blir många på besök – så kontakta gärna de närmaste grannarna och fråga om de kan avvara sina platser till era gäster.

Garageportar

Samtliga garage är försedda med lätta vikbara garageportar som skjuts upp i taket antingen manuellt eller med elektrisk garageportsmotor. De elektriska motorerna är tillval som en stor del av medlemmarna valt till sin garageport.

Från stadgarna:

36 § Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

 

Problem med olåsta eller öppna garageportar

Vi har som krav att samtliga garageportar alltid ska vara låsta när dessa är stängda. Lämna därför aldrig er garageport olåst även om ni bara ska vara borta för en kort stund. Det inbjuder tyvärr till objudna gäster i garagelängorna.

Ett problem är att de elektriska portmotorerna är väldigt känsliga för skräp, grus, snö och is vid infarten. Se därför ALLTID till att hålla rent sommar som vinter vid infarten till er garageport. Detta för att porten ska kunna stängas utan att klämskyddet aktiveras. Se även till att porten går ner innan du åker ifrån garaget. Det här ansvaret vilar helt och hållet på den enskilde medlemmen.

Om klämskyddet aktiveras så kommer porten att öppnas till ¼ vilket medför att porten är öppen för oinbjudna. För att återställa en port som hamnat i det läget skall ni göra enligt följande:

  1. Rengör infarten från skräp, grus, snö eller is
  2. Kör sedan porten UPP och NER igen minst 4 gånger – eller tills dess att lampan i garageportsmotorn börjar blinka intensivt
  3. Stäng nu porten åter igen så kommer den att ha justerat sitt klämskydd och vet när den ska stanna nere